เกี่ยวกับสหกรณ์
  - ประวัติสหกรณ์
  - โครงสร้าง
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  - อดีตประธานกรรมการ
บุคลากร
         กรรมการดำเนินการ
         ฝ่ายจัดการ
         ผู้ตรวจสอบกิจการ
         ที่ปรึกษาสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสมทบ
สวัสดิการสมาชิกฯ
ภาพข่าวสหกรณ์ฯ
ข่าวเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ
วารสารสหกรณ์ฯ
วีดีโอสหกรณ์
ข้อบังคับ พรบ. ระเบียบ สหกรณ
คู่มือสมาชิก
รายงานกิจการ
ผลการดำเนินการ
คำถามจากสมาชิก
บทความสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ฯ 
มุมคนเก่ง
ติดต่อสหกรณ์      
   - ธุรกิจสินเชื่อ
   - ธุรกิจเงินฝาก
   - ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
   - ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต
   - ธุรกิจวัสดุการเกษตร
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
   - ธุรกิจแปรรูป
   - งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
   - งานสวัสดิการ

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง 
 
นายเฉลิม  มุ้งเงิน
 
ประธานกรรมการ
   
 
 
นางสุพัตรา  ผ่อนจัตุรัส
 
ผู้จัดการ
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

     
 
อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
สัจจะออมทรัพย์ 2.25
ปันผลเฉลี่ยคืน 1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ชั้น พิเศษ 5.00
ชั้น 1 6.50
ชั้น 2 6.00
ชั้น 3 7.50
กู้ซื้อวัสดุ 4.00
 
     
เว็บเพื่อนบ้าน
  ชุมนุมสหกรณ์
  สกก. หางดง จำกัด
  สกก. ศุภนิมิตยางคราม
  สกก. พร้าว จำกัด
  สกก. สันทราย จำกัด
  สกก. ดอยสะเก็ด จำกัด
  สกก. สะเมิง จำกัด
  สกก. แม่ริม จำกัด
  สกก. ฝาง จำกัด
  สกก. เชียงดาว จำกัด
  สกก. แม่แตง จำกัด
  สกก. ห้วยมะนาว จำกัด
  สกก. แม่แจ่ม จำกัด
  สกก. ดอยเต่า จำกัด
  สกก. ดอยหล่อพัฒนา จำกัด
 
   
 
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 คลิก
 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนเงิน 10,000 บาท และ ถวายน้ำดื่มสหกรณ์ ณ.วัดถ้ำน้ำฮู  ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุของวัด ต่อไป
  ขอแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ์  แก้ววรรณา ประธานกลุ่ม 89 บ้านหนองไหวที่ได้รับรางวัลใหญ่ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ได้รับตู้เย็นอภินันทนาการจาก บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนของรางประจำทุกปี
     
 
เลือกตั้งกรรมคม และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
ตัวแทนคณะกรรมการมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย
     
 
เลือกตั้งกรรมคม และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก
รายชื่อคณะกรรมการ
ชุดที่ 42
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา
     
 
มอบเงินบำเหน็จให้กับสมาชิก
 
   
 
 
     
     
เช็คเมล์