เกี่ยวกับสหกรณ์
  - ประวัติสหกรณ์
  - โครงสร้าง
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  - อดีตประธานกรรมการ
บุคลากร
         กรรมการดำเนินการ
            -  อนุกรรมการ
         ฝ่ายจัดการ
         ผู้ตรวจสอบกิจการ
         ที่ปรึกษาสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกสมทบ
สวัสดิการสมาชิกฯ
ภาพข่าวสหกรณ์ฯ
ข่าวเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ
วารสารสหกรณ์ฯ
วีดีโอสหกรณ์
ข้อบังคับ พรบ. ระเบียบ สหกรณ
คู่มือสมาชิก
รายงานกิจการ
ผลการดำเนินการ
คำถามจากสมาชิก
บทความสหกรณ์
ประกาศสหกรณ์ฯ 
มุมคนเก่ง
ติดต่อสหกรณ์      
   - ธุรกิจสินเชื่อ
   - ธุรกิจเงินฝาก
   - ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
   - ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต
   - ธุรกิจวัสดุการเกษตร
   - ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
   - ธุรกิจแปรรูป
   - งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
   - งานสวัสดิการ

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง

 
 
นายชัยวิเศษ  ดีสุวรรณ์
 
ประธานกรรมการ
   
 
 
นางสุจิตรา มะโน
 
รักษาการผู้จัดการ
 
   
 
 
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
สันป่าตอง
524-1-00010-0
สันป่าตอง
367-042110-0
สันป่าตอง
121-2-00068-6
 

     
 
อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
สัจจะออมทรัพย์ 2.25
ปันผลเฉลี่ยคืน 1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ชั้น พิเศษ 5.00
ชั้น 1 6.50
ชั้น 2 7.00
ชั้น 3 7.50
กู้ซื้อวัสดุ 4.00
 
     
เว็บเพื่อนบ้าน
  สกก. หางดง จำกัด
  สกก. ศุภนิมิตยางคราม
  สกก. พร้าว จำกัด
  สกก. สันทราย จำกัด
  สกก. ดอยสะเก็ด จำกัด
  สกก. สะเมิง จำกัด
  สกก. แม่ริม จำกัด
  สกก. ฝาง จำกัด
  สกก. เชียงดาว จำกัด
  สกก. แม่แตง จำกัด
  สกก. ห้วยมะนาว จำกัด
  สกก. แม่แจ่ม จำกัด
  สกก. ดอยเต่า จำกัด
  สกก. ดอยหล่อพัฒนา จำกัด
  สกก. จอมทอง จำกัด
 
 
 
 
 


กิจกรรมวันประชุึมใหญ่สามัญ 2558 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศจำหน่ายลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
 
ข้อความ

 
 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
  • ขาวประชาสัมพันธ์
  • สวัสดิการสมาชิก
  • ข่าวเงินกู้
  • ข่าวเงินฝาก
  ข้อความ
   
   
  สหกรณ์เปิดรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง "ยามรักษาการ"
จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจสมัครได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น - 16.30 น. หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 053.-311296-7
   
   
   
   
กำลังปรับปรุง
กำลังปรับปรุงข้อมูล
กำลังปรับปรุงข้อมูล

   ชื่อบัญชี "สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด"
   ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
กรุงไทย
สันป่าตอง
524-1-00010-0
กรุงเทพ
สันป่าตอง
367-042110-0
กสิกร
สันป่าตอง
121-2-00068-6
    หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบฝาก ให้สหกรณ์ทราบทันที
                      เบอร์แฟกซ์ 053-311309
 
 
     
เช็คเมล์ เว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
เช็คเมล์ เว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์