กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน 

 

 
 
 

             
สหกรณ์รับน้ำมันโดยตรงจากโรงกลั่น บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน จำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยรถขนส่งน้ำมันของสหกรณ์ จำนวน 2 คัน ผลัดเปลี่ยนรับส่งน้ำมันจากโรงกลั่นให้กับสหกรณ์และสหกรณ์เครื่องข่าย ปั๊มน้ำมันสหกรณ์เป็นปั๊มน้ำมันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพน้ำมัน การบริการ และ หัวจ่ายน้ำมัน ได้รับการตรวจสอบ จากศูนย์ ชั่ง ตวง วัด ทุกระยะตามกำหนด สหกรณ์จำหน่ายน้ำมันทั้งเงินสด และ เงินเชื่อ สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันในกิจการปริมาณมาก สามารถขอเปิดวงเงินเชื่อเพื่อเชื่อน้ำมันจากสหกรณ์ได้ โดยนำหลักทรัพย์ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ บัญชีเงินฝากมาค้ำประกันเพื่อเปิดวงเงินเชื่อจากสหกรณ์ได้ทุกวันทำการ และสมาชิกท่านใดที่สนใจนำน้ำมันจากสหกรณ์ไปจำหน่ายที่บ้านในลักษณะของปั๊มหลอด หรือ ปั๊ม หยอดเหรียญ ก็สามารถติดต่อที่แผนกปั๊มน้ำมันได้ทุกวันทำการ*** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านซึ่งเป็นสมาชิกทั้ง ประเภทสามัญเเละ สมทบ
อย่าลืม เเจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่าสินค้า