กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 

ยามมีเราฝาก ยามยากเราถอน ยามเดือดร้อนเรากู้           ธุรกิจเงินฝาก
บริการรับฝากเงินจากสมาชิก เเละ สมาชิกสมทบ เปิดให้บริการตั้งเเต่ 8.00 น. ถึง16.00 น. ในวันทำการปกติ ยกเว้น เสาร์ - อาทิตย์

ประเภทเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย รอบคิดดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
1.25
เดือนธันวาคม
์ออมทรัพย์พิเศษ
1.75
ทุก 6 เดือน
สัจจะออมทรัพย์
2.25
เดือนธันวาคม
ออมทรัพย์เพื่อเงินปันผลเเละเฉลี่ยคืน
1%
ไม่รับฝากเงินระหว่างปี

 
        ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากรัฐบาล  และเงินฝากทุกประเภทสามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันการกู้ซื้อสิ้นค้าธุรกิจวัสดุการเกษตร ได้ ร้อยละ 80 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินจากสหกรณ์ทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง