กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
   
 
 
 
         สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้มีความอยู่ดีกินดินตามอุดมการณ์ และ หลักการสหกรณ์ โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิด จนถึงเสียชีวิต ระหว่างที่ยังคงมีสมาชิกภาพ อยู่ โดยให้การช่วยเหลือแบ่งออก ดังต่อไปนี้
 
    
สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
       ช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากให้สมาชิกพร้อมนำเงินเข้าฝาก จำนวน 500 บาท และ ซื้อของใช้สำหรับเด็กมุลค่า 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 
     
มอบเงินส่งเสริมสุขภาพ
     สหกรณ์มอบเงินส่งเสริมสุขภาพให้ก้บสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุครบ 70 ปีขึ้นไปเพื่อให้เป็นช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับสมาชิกที่สูงอายุโดยจ่าย ให้เป็นประจำทุกปี ช่วงออกประชุมกลุ่มโดยจ่ายให้ท่านละ 400 บาทต่อปี
 
     
มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    
     
มอบเงินค่าเสียโอกาสการทำงาน      
มอบเงินค่าเสียโอกาส
     
มอบเงินช่วยเหลือทายาทสมาชิกชีวิต