กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าแรก
 
 
 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ 2558
บันทึกข้อตกลง
สหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายใน
     
จับคูปองมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มียอดเติมน้ำมันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
สหกรณ์โดยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ มอบของช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย
สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน มาศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์ไทย ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
     
สหกรณ์ ถวายผ้าสามัคคีประจำปี 2558 ซึ่งทอดถวายเป็นประจำทุกปีโดยถวายปีละ 10 วัด วัดละ 15,000 บาท โดยใช้ทุนจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
สหกรณ์ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย ปีบัญชี 2558